Un peth yw cyflwyno drama newydd abswrdaidd i’r Theatr Gymraeg, peth arall yn llwyr yw hoelio sylw’r dorf, ac mae Drych yn sicr yn llwyddo o ran hynny. Heb gyfarwyddo mor glir gan Ffion Haf, gallai sgript mor slic lithro’n hawdd o afael talentau llai profiadol.

Drych gan Llyr Titus

Lowri Haf Cooke

Roedd y sgript yn rhodd i ddau actor gwych, ond llywiwyd y cyfan gan gyfarwyddo hynod gadarn. Enillwyd ymddiriedaeth y gynulleidfa gan weledigaeth clir, ac actio oedd yn amrwd o onest.

Man Gwyn Man Draw gan Meic Povey

Lowri Haf Cooke

Llwyfaniad dewr a beiddgar wedi ei goreograffu’n graff. Cynllun a chyflwyniad celfydd.

Dim Diolch gan Iola Ynyr

Paul Griffiths