Sigl di Gwt

Fran Wen mewn cydweithrediad ag Ysgol Gynradd Aberdaron

(Ymchwil a Datblygu) Yn defnyddio masiau ‘Larfal’ i archwilio methodoleg perfformio Jaques Lecoq ar realiti rhwng y tir a’r môr.

‘Daw ymwelwyr i’r lan i archwilio byd anghyfarwydd ond sut maent yn mynd ati i ryngweithio a’i cartref newydd?’ Perfformiad clownaidd am chwilfrydedd ac antur.

Cyngor Celfyddydau Cymru.