Fi di Fi

PROSIECT BRAIN: Fran Wen
Cynghorydd: Ffion Haf
Rheolwr Prosiect: Gwennan Mair

Prosiect Peilot 3 mis mewn cydweithrediad a Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog oedd yn edrych ar iechyd meddwl ymysg pobol ifanc, yr ysgol a’r gymuned ehangach. Yn cydweithio yn agos a staff cwnsela, elusennau iechyd meddwl a’r staff i archwilio ffurf creadigol i drafod y maes.

Mae’r prosiect bellach wedi parhau i ddatblygu o dan arweiniaeth Gwennan Mair ac yn llydeunu gyda chriwiau o artistiaid a phobl ifanc eraill yn cymryd rhan ledled Gwynedd.