Dim Diolch gan Iola Ynyr
Cyfarwyddwr a Coreograffydd: Ffion Haf
Fran Wen

“Llwyfaniad dewr a beiddgar wedi ei goreograffu’n graff. Cynllun a chyflwyniad celfydd.”
Paul Griffiths

Enwebiad 2014:
*Drama gorau (Gwyl Ryngwladol Fringe Caeredin)
*Cynhyrchiad gorau i bobl ifanc ag actor gorau: Carwyn Jones
(Gwobrau Theatr Cymru)

Cyllidwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i gynrychioli theatr yn yr iaith gymraeg yn yr wyl Ryngwladol Fringe

Llun Poster: Geraint Thomas
Lluniau Cynhyrchiad: Keith Morris