Blodeuwedd gan Saunders Lewis
Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Ffion Haf

Theatr Genedlaethol Cymru
Perfformiad Safle Benodol yn Nhomen y Mur
(Trawsfynydd – Gogledd Cymru)

Cynhyrchiad gorau yn yr Iaith Gymraeg 2013
(Gwobrau Theatr Cymru)

3ydd cangen y Mabinogi.
Lluniau: Geraint Thomas 2013