Mrs Reynolds a’r Cena Bach
(Mrs Reynolds and the Ruffian)
Awdur – Gary Owen
Cyfieithiad Cymraeg gan Meic Povey
Cyfarwyddwr: Ffion Haf

“Llwyddodd y cyfarwyddwr, Ffion Haf, i gynnal y tensiwn ar hyd y darn, ac i greu perthynas gredadwy rhwng y ddau brif gymeriad”

Lowri Haf Cooke

Theatr Genedlaethol Cymru
Taith Genedlaethol – Ebrill-Mai 2016
Lluniau: Mark Douet