Gwyn dy Fyd – Prosiect BRAIN

Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect: Ffion Haf
Dyfeisio gan bobl ifanc Fran Wen

Neuadd Hendre, Bangor Gogledd Cymru

Daeth criw o bobl ifanc at ei gilydd ar draws Gogledd Cymru i fyrfyfyrio, dyfeisio ac archwilio’r hen drefn o ddweud stori ar lafar. Ar ôl cyfnod o 4 mis, crëwyd cynhyrchiad mewn hen feudy’r Hendre, wedi ei amgylchynu gan ieir, eira a’r byd breuddwydiol.

Lluniau: Geraint Thomas 2012-2013