Cerebellium gan Iwan Brioc a’r
Athro Guillaume Thierry
Artist a Rheolwr Prosiect: Ffion Haf
Pontio, Prifysgol Bangor

“Mi roedd yn annisgwyl ac yn procio’r synhwyrau. Doeddwn i ddim yn siwr petawn i yn rhan o arbrawf neu ddarn o theatr!’ (aelod o’r gynulleidfa)

“Rydych chi wedi llwyddo i ail siapio fy mhersbectif o realiti!’ (aelod o’r gynulleidfa)

Yn cyfuno ymchwil gwyddoniaeth yr ymennydd a theatr ryngweithiol/synhwyrol i greu profiad sydd yn cwestiynu’r byd o’n cwmpas ac oddi fewn. Yn archwilio persbectif gwahanol o’r byd a’r ffordd yr ydym yn defnyddio ein meddyliau.

Cyngor Celfyddydau Cymru 2014