Rhaglen Cyfarwyddwyr Ifanc

Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru, Living Pictures

Ar ôl cwblhau Gradd Meistr (M.A.) mewn cyfarwyddo yn Llundain 2010-2011, parhaodd Ffion i hyfforddi o dan arweiniad y cyfarwyddwr, Elen Bowman yn 2012-2013. Yn ystod y flwyddyn o astudio dwys, cafodd Ffion y cyfle i dreialu nifer o ffurfiau gwahanol i fynd ati i weithio gydag actorion a datblygu gwaith yn y theatr gyfoes. Gweithiodd a chyfarwyddwyr llwyddiannus, megis Mike Alfreds, Sinead Rushe a’r cwmni Frantic Assembly.

Cyngor Celfyddydau Cymru 2012-2013