Mae Ffion Haf yn artist sy’n byw yng Nghymru.

Yn bennaf mae’n cyfarwyddo ac yn gweithio’n greadigol yn y diwydiant theatr. Mae ganddi ddiddordeb mewn perfformiad ac archwilio i erwinder a gonestrwydd bywyd bob dydd. Mae hanfod ei gweledigaeth greadigol yn y broses o gwestiynu ffactorau craidd yr hyn sy’n ein cysylltu â’n gilydd fel bodau dynol ac mae’n cael mwynhad cyson o gydweithio ag actorion, ysgrifenwyr ac artistiaid eraill i ddatblygu safbwynt cydberchnogol ar y byd yr ydym yn byw ynddo yn awr, yn yr ennyd hon.

Ers 2011, mae hi wedi bod yn gyfarwyddwr llawrydd ac yn ddarlithydd rhan-amser mewn Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Bangor, (Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau), gan gyfarwyddo a datblygu projectau yn y mwyafrif o theatrau a lleoliadau perfformio yng Nghymru. Mae ei phrif brofiadau cyfarwyddo wedi bod ym maes ysgrifennu newydd, teithio, gwaith penodol i’r safle a chynhyrchu dyfeisiedig.

CYFARWYDDO:

Yn ystod y World Stage Design Festival yn 2013, cyfarwyddodd Ffion ddrama gan yr enillydd BAFTA Meic Povey, Man Gwyn Man Draw, a agorodd yn Sherman Cymru Caerdydd, ac mae newydd orffen cyfarwyddo cyfieithiad Cymraeg Meic Povey, Mrs Reynolds a’r Cena Bach, o waith y dramodydd arobryn Gary Owen (Mrs Reynolds and the Ruffian) gyda Theatr Genedlaethol Cymru yn 2016. Dros y 5 mlynedd ddiwethaf mae wedi cyfarwyddo dros 15 o gynyrchiadau, wedi llwyfannu gwaith yng Ngŵyl Ryngwladol Fringe Caeredin (a gyllidwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru), Battersea Arts Centre Llundain ynghyd â llwyfannu cynyrchiadau cenedlaethol teithiol yn theatrau enwocaf Cymru, megis Theatr Clwyd (Yr Wyddgrug), Canolfan Celfyddydau Chapter (Caerdydd) a Chanolfan y Celfyddydau ac Arloesi newydd Pontio (Bangor).

 

DATBLYGU POBL ERAILL:

Mae datblygu creadigrwydd plant a phobl ifanc yn elfen bwysig o waith Ffion yn ogystal, a rhwng 2011 a 2014 roedd yn gyfrifol am sefydlu a rheoli cangen greadigol newydd o gwmni theatr y Fran Wen i bobl ifanc (BRAIN) a pharhaodd i fod yn Gyfarwyddwr Cyswllt i’r cwmni tan ddiwedd 2015. Yn 2013 sefydlodd raglen newydd i ysgrifenwyr ifanc, Sgript i Lwyfan, gyda’r cwmni theatr a’r dramodydd Aled Jones Williams a arweiniodd at daith genedlaethol lwyddiannus o’r ddrama Drych gan un o’r dramodwyr addawol, Llyr Titus, a aeth ymlaen i ennill gwobr Dramodydd Gorau yn y Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru 2016. Mae bellach yn asiant creadigol i Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol 2016-17 Cyngor Celfyddydau Cymru.

ADDYSG:

  • Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf (B.A. Anrhyd.) mewn Drama ac Astudiaethau Theatr, Prifysgol Aberystwyth.
  • Gradd Meistr (M.A.) mewn Cyfarwyddo, St Mary’s Coleg Prifysgol Llundain.
  • Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch, Prifysgol Bangor.

Wedi hyfforddi gyda chyfarwyddwyr a chwmnïau megis Elen Bowman (Living Pictures), Theatr Genedlaethol Cymru, Frantic Assembly, Mike Alfreds, Sinead Rushe, Complicite, Royal Shakespeare Company, Shakespeare Globe, Young Vic, Battersea Arts Centre a’r West Yorkshire Playhouse dros y 5 mlynedd ddiwethaf ac yn arbenigo yn nulliau ymarfer Stanislavski, Meisner, Chekov, Lecoq yn ogystal ag Ymwybyddiaeth Ofalgar.